1. Zašto mi je registracija potrebna?

Autorskim pravom se štite stvaraoci autorskih djela od neovlaštenog korištenja njegovih djela. Ova zaštita je automatska i nastaje samim činom stvaranja autorskog djela. No, postavlja se pitanje kako vjerovati onima koji imaju doticaj s vašim djelima da će zaista poštivati vaša prava?  Ovo pitanje postaje naročito aktualno u današnje digitalno doba, kad su mogućnosti kopiranja praktički neograničena, i kad mnogi svoje radove  objavljuju i distribuiraju putem Interneta.

S obzirom da je autorsko pravo automatsko pravo, problem nastaje kad je potrebno dokazati da ste vi nositelj autorskih prava na nekom djelu. U slučaju sudskog spora o autorstvu, sud će moći uzeti samo vašu riječ kao dokaz da ste baš vi autor ili nositelj autorskog prava.

Unatoč tome što zakon automatski štiti svakog stvaratelja autorskog djela, dokazati da ste baš vi autor određenog djela često zna biti vrlo komplicirano ili čak nemoguće, i kad dođe do sporova najčešće imamo situacije u kojima vaša riječ ide protiv riječi onog tko vam je povrijedio prava, a bez mogućnosti iznošenja čvrstih dokaza s vaše strane. Bez adekvatne zaštite, djela na kojima ste radili mjesecima, pa čak i godinama, mogu završiti tako da donose priznanje i novac nekome drugom. Da biste to otklonili, najbolja mogućnost je registrirati vaša autorska djela, tako da u slučaju spora možete lakše dokazivati da ste zakoniti nosilac autorskih prava na svojim djelima.

Zamislite situaciju u kojoj netko prekopira i objavi vaše autorsko djelo kao svoje. Vi primijetite što se dogodilo, i zatražite da se smjesta vaše autorsko djelo ukloni iz javne objave. Oni na vaš zahtjev odgovore da su oni navedeno djelo stvorili te nakon toga odbiju bilo kakvu daljnju suradnju s vama. Jedino što vam preostaje je pokrenuti sudski postupak. Nažalost, sud često od vas može dobiti samo vašu riječ da ste vi stvaratelj tog konkretnog djela, i ako druga strana podnese uvjerljivije argumente, vi ćete biti taj koji će izgubiti parnicu, i još morati platiti sve troškove postupka, kako vaše i sudske, tako i njihove.

2. Kako mi registracija može pomoći?

Kroz sustav Autorskog registra nudimo vam neovisnu i nepristranu profesionalnu uslugu registracije autorskih djela. Ukoliko vaše autorstvo ikad bude dovedeno u pitanje, ili bude na bilo koji način osporavano, putem registracije moći ćete ponuditi dodatni materijalni dokaz da ste izvorni nositelj autorskih prava na svom djelu. 

3. Što registracijom dobivam?

Registracijom putem našeg sustava ostvarujete tri važne pogodnosti:

I.)                  Osiguravate neovisni dokaz vašeg autorstva

Mi djelujemo kao neovisna i nepristrana treća strana, koja pruža profesionalno svjedočanstvo o vašem autorstvu. Na vaš zahtjev, ili na zahtjev ovlaštenog tijela, poslat ćemo kopiju pohranjenog autorskog djela kao neovisni dokaz vašeg autorstva. Kako naša pravila zahtijevaju da vi nakon registracije nemate načina naknadno mijenjati sadržaj autorskih djela koja ste registrirali i pohranili kod nas, to nam daje kredibilitet da osiguravamo čvrst i neovisan dokaz o izvornom autorstvu.

II.)                Imate stalan i višestruko dostupan dokaz

Ukoliko trebate dokazati sadržaj vašeg autorstva, mi smo uvijek u mogućnosti dostaviti vam kopije primjerka vaše registracije. Originalno primljene verzije vaših autorskih djela ostaju sigurno pohranjene kod nas za sve vrijeme trajanja registracijskog razdoblja. To znači da višestruko možete koristiti dokaz o autorstvu bez gubljenja njegove izvornosti.

III.)              Dobivate sigurnu pohranu vaših autorskih djela

Autorska djela registrirana kod nas prenesena su na naše servere sigurnom kriptiranom vezom i čuvana su elektronski na sigurnim serverima, a što osigurava da se vaše djelo ne može biti izgubljeno ili uništeno. Sve naše arhive su sigurnosno kriptirane, što omogućuje dodatnu sigurnost i tajnost. Ako vaši primjerci autorskih djela iz bilo kojeg razloga budu uništeni, izgubljeni, ili otuđeni, možete biti sigurni da se za sve vrijeme trajanja registracijskog razdoblja izvorni primjerci nalaze sigurno pohranjeni kod nas.

4. Koja je svrha registracije autorskih djela?

Svrha registracije autorskih djela je u stvaranju zapisa na provjerljivom i pouzdanom mjestu koji sadrže datum i sadržaj predmetnog djela, a kako bi u slučaju pravnog postupka, povrede prava, ili plagiranja nositelj autorskih prava mogao imati dodatni materijalni dokaz o autorstvu na svom djelu,  koji dolazi od strane pouzdanog i  neovisnog izvora. 

5. Da li je registracija autorskih djela neophodna?

Autorsko pravo je po svojoj prirodi automatsko i međunarodno priznato pravo, i postoji bez obzira na to da li je autorsko djelo registrirano ili nije. No, registracija autorskih djela pruža dodatni materijalni dokaz o autorstvu konkretne osobe i olakšava utvrđivanje tko je nositelj prava na nekom djelu. Bez registracije ovo dokazivanje može biti vrlo teško, a često i nemoguće.

6. Što ako dođe do povreda autorskog prava na mojim djelima?

Ako dođe do povreda autorskog prava na nekom vašem djelu,  zapis u našem registru će predstavljati čvrst dokaz vašeg autorstva, počevši od trenutka podnošenja registracijske prijave. Na vaš zahtjev, ili zahtjev ovlaštenog tijela, mi ćemo pripremiti i poslati kopije registriranog autorskog djela, uz navođenje točnog vremena registracije, navođenje podataka o djelu, kao i podataka o autoru. Takav dokument može biti korišten kao dokaz koji će osnažiti vaše zahtjeve u slučaju bilo kakvog spora o autorstvu.

7. Kako mogu registrirati svoja autorska djela?

Vaša autorska djela možete registrirati putem sustava Autorski registar, na Internetskim stranicama na domeni www.autorski-registar.com. Trenutno ne primamo prijave putem pošte ili osobne dostave. Momentom podnošenja ispravne i potpune prijave vaše autorsko djelo postaje registrirano te mu počinje teći registracijsko razdoblje koje odaberete. Kad je podnesena prijava ispravna i potpuna, registracijski postupak se okončava u roku od pet radnih dana od podnošenja potpune prijave, a registracija počinje teći od trenutka podnošenja prijave. Neposredno po uspješnom okončanju registracijskog postupka u e-mail poruci vam šaljemo potvrdu o registraciji vaših autorskih djela te vam u istoj poruci ispostavljamo račun kojim potvrđujemo plaćanje troškova postupka. 

8. Koja djela mogu biti registrirana?

Registrirana mogu biti bilo koja izvorna autorska djela koja su na bilo koji način zabilježena u digitalnom obliku, i koja su kao takva pogodna za to da budu prenesena na naš sustav. Neki od primjera takvih djela su:

-          pisani materijali (romani, pjesme, poslovni planovi, prezentacije, skripte, scenariji, i slično),

-          glazbena djela (glazba, stihovi, zvučni zapisi i slično),

-          vizualni materijali (filmovi, fotografije, crteži, slike, planovi, logotipovi, dizajnerski radovi, umjetnička djela, arhitektonski nacrti, oglasne kampanje, časopisi, katalozi, mape, karte, animacije i slično),

-          računalni materijali (Internetske stranice, računalni programi, softverski kod, baze podataka i slično)

Ovaj popis nije konačan, i bilo koji kreativni izričaj koji je originalan i jedinstven te fiksiran na bilo koji način može biti registriran u svrhu zaštite autorskih prava.

9. Mogu li podnijeti zbirku radova kao pojedinačnu registraciju?

Vaš rad registrirajte na onaj način na koji ga namjeravate prezentirati. Ako ste, na primjer, napravili album pjesama koji ste namjeravali prezentirati izdavaču za objavljivanje kao zbirku pjesama, u tom slučaju taj album možete registrirati kao jedinstveno autorsko djelo. Tada sve pjesme trebaju biti prebačene u naš sustav kao jedinstveni dokument, povezane zajedno kao .zip ili sličan dokument. U tom slučaju, registracija će se provesti pod nazivom albuma ili zbirke, i neće imati poveznice s pojedinačnim pjesmama.  Na sličan način, ukoliko na primjer registrirate Internetsku stranicu, tada ne trebate registrirati svaku stranicu posebno. Sve stranice mogu biti objedinjene u jednoj zip datoteci  i registrirane pod nazivom internetske stranice.

Ako pak vaše pjesme planirate prezentirati kao odvojena autorska djela (na primjer, ako ih šaljete pojedinačno različitim časopisima ili izdavačima), tada one trebaju biti registrirane odvojeno, i svaka pod svojim nazivom.  

Imajte na umu da ne možete u jednoj registraciji kombinirati npr. nekoliko različitih vrsta autorskih djela (npr. fotografije i glazbu), i podnijeti ih kao jednu registraciju ako oni ne čine smislenu cjelinu. Jedna registracija autorskog djela odnosi se na pojedinačni rad kao cjelinu te treba biti jedinstvena i pod jednim nazivom.

10. Što se dešava nakon što registriram svoja djela?

Svakom tko registrira bilo koje autorsko djelo biva dodijeljen broj korisničkog računa, a svako pohranjeno autorsko djelo dobiva i svoj jedinstveni registracijski broj djela, pod kojim su upisane sve informacije o tom djelu. Nakon provedenog registracijskog postupka autor dobiva potvrdu o registraciji, koja služi kao dokaz registracije. Upis u našoj bazi autorskih djela predstavlja dokaz autorstva, i može poslužiti kao dodatni materijalni dokaz u slučaju sudskog ili drugog spora o autorstvu. Naša pravila o zaštiti podataka, sigurnosnim kopijama i postupanju u nepredviđenim okolnostima osiguravaju da vaše djelo bude sigurno i pouzdano čuvano za cijelo vrijeme trajanja registracije.

11. Koliko registracija traje i koja je cijena?

Autorska djela putem našeg sustava mogu se registrirati na neograničen broj razdoblja od tri ili pet godina, ovisno o vašim željama i potrebama. Prije istjecanja svakog registracijskog razdoblja obavijestit ćemo vas o isteku, i dati vam priliku produžiti registraciju za naredno trogodišnje ili petogodišnje razdoblje. Cijena registracije za razdoblje od tri godine iznosi 300,00 Kuna, dok za razdoblje od pet godina cijena iznosi 400,00 Kuna. Navedeni iznosi uključuju registraciju autorskog djela veličine do 20 Mb. Za autorska djela čija veličina prelazi 20 Mb, naplaćuje se dodatna naknada od 0,5 Kuna po svakom sljedećem megabajtu.