Zašto registrirati autorska djela?

 

1.       Kako mi registracija može pomoći?

Autorski registar nudi vam neovisnu i nepristranu profesionalno razvijenu uslugu registracije vaših autorskih djela. Ukoliko vaše autorstvo ili vaša prava ikad budu osporavana, putem registracije pri Autorskom registru moći ćete ponuditi dodatni materijalni dokaz da ste izvorni nositelj autorskog prava na tom djelu.

 

2.       Što registracijom dobivam?

Registracijom putem našeg sustava ostvarujete tri važne prednosti:

I.)                  Osiguravate neovisni dokaz vašeg autorstva

Mi djelujemo kao neovisna i nepristrana treća strana, koja pruža profesionalno svjedočanstvo o vašem autorstvu. Na vaš zahtjev, ili na zahtjev ovlaštenog tijela, poslat ćemo kopiju pohranjenog autorskog djela kao neovisni dokaz vašeg autorstva. Kako naša pravila zahtijevaju da vi nakon registracije nemate načina naknadno mijenjati sadržaj autorskih djela koja ste registrirali i pohranili kod nas, to nam daje kredibilitet da osiguravamo čvrst i neovisan dokaz o izvornom autorstvu.

II.)                Imate stalan i višestruko dostupan dokaz

Ukoliko trebate dokazati sadržaj vašeg autorstva, mi smo uvijek u mogućnosti dostaviti vam kopije primjerka vaše registracije. Originalno pohranjene verzije vaših autorskih djela ostaju sigurno pohranjeni kod nas za sve vrijeme trajanja registracijskog razdoblja. To znači da višestruko možete koristiti dokaz o autorstvu bez gubljenja njegove izvornosti.

III.)              Dobivate sigurnu pohranu vaših autorskih djela

Autorska djela registrirana kod nas prenesena su na naše servere sigurnom kriptiranom vezom i čuvana su elektronski na sigurnim serverima, a što osigurava da se vaše djelo ne može biti izgubljeno ili uništeno. Sve naše arhive su sigurnosno kriptirane, što omogućuje dodatnu sigurnost i tajnost. Ako vaši primjerci autorskih djela iz bilo kojeg razloga budu uništeni, izgubljeni, ili otuđeni, možete biti sigurni da se za sve vrijeme trajanja registracijskog razdoblja izvorni primjerci nalaze sigurno pohranjeni kod nas.


3. Koja je svrha registracije autorskih djela?

Svrha registracije autorskih djela je u stvaranju zapisa na provjerljivom i pouzdanom mjestu koji sadrže datum i sadržaj predmetnog djela, a kako bi u slučaju pravnog postupka, povrede prava, ili plagiranja nositelj autorskih prava mogao imati dodatni materijalni dokaz o autorstvu na svom djelu,  koji dolazi od neovisnog i pouzdanog izvora.

 

4. Da li je registracija autorskih djela neophodna?

Autorsko pravo je po svojoj prirodi automatsko i međunarodno priznato pravo, i postoji bez obzira na to da li je autorsko djelo registrirano ili nije. Stoga su vaša autorska prava su priznata bez obzira da li su registrirana ili ne. Jedini izuzetak su Sjedinjene američke države, gdje je registracija pri US Copyright Office preduvjet da bi mogli tražiti sudsku zaštitu vaših autorskih prava pred američkim sudovima.

Registracija autorskih djela pruža dodatni materijalni dokaz o vašem autorstvu,  što u slučajevima spora može značajno olakšati utvrđivanje tko je autor ili nositelj prava na nekom autorskom djelu. Bez registracije dokazivanje da ste baš vi autor određenog djela može biti vrlo teško, a često i nemoguće.