Provjerite registraciju


Ako vam je predočeno autorsko djelo za koje se tvrdi da je autorstvo registrirano pri Autorskom registru, to jednostavno možete provjeriti tako da u gornji obrazac unesete registracijski broj tog djela. Na taj način možete provjeriti:

- da li registracija tog djela zaista postoji;  

- da li je registracija još uvijek važeća;

- da li se registracija odnosi na autorsko djelo koje vam je predočeno;

- da li je djelo registrirano na ime osobe koja tvrdi da je autor djela. 
 
Sve tvrdnje za registracijom nekog autorskog djela pri Autorskom registru trebaju biti popraćene brojem registracije. Ako vam je predočeno autorsko djelo za koje se tvrdi da je registrirano pri Autorskom registru, zatražite od te osobe broj pod kojim je to djelo registrirano.  Svatko tko se poziva na to da su njegova autorska djela registrirana pri Autorskom registru dužan je osobama kojima iznosi tu tvrdnju predočiti broj pod kojom je djelo na koje se poziva registrirano.