O autorskim pravima

Autorska prava su oblik pravne zaštite autora autorskih djela.

Da bi autorskim djelima bila priznata zaštita, ona moraju biti fiksirana. Fiksiranje djela znači da je autorsko djelo na bilo koji način zabilježeno.

Sama ideja ne ostvaruje zaštitu autorskim pravom, već tek ona ideja koja je zabilježena na bilo koji trajniji medij ostvaruje zaštitu autorskim pravom.

Autorska prava su automatska prava. Stoga je  vaše autorsko djelo od trenutka kad ste ga stvorili (fiksirali) širom svijeta zaštićeno autorskim pravom. Ako ste stvorili autorsko djelo, vi (ili u određenim slučajevima vaš poslodavac) ste nositelj autorskih prava. 

Autorskim pravom se na jednak način štite objavljena i neobjavljena djela.